Privacyverklaring

We gaan graag goed om met je gegevens.

Daarom lichten we toe wat er precies met je gegevens gebeurt.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit stelt ons verplicht duidelijk te communiceren wat er met je gegevens gebeurt.

 

Bezoek je onze site?

 • Jouw email-account wordt geregistreerd via Google Analytics. Je naam of andere persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. De website houdt alleen het aantal bezoekers per pagina bij en met welke webbrowser je ons bezoekt. Zo kunnen we zien hoe vaak onze site wordt bezocht. Deze gegevens worden door Google 14 maanden bewaard en worden gereset bij nieuwe activiteiten.
 • We versturen geen nieuwsbrieven of contactformulieren via onze site. We hebben dus geen persoonsgegevens van je.

 

Mail je ons?

 • We geven graag informatie via de mail, per telefoon of als je ons bezoekt. Wil je een zaal huren, dan verwerken we de (door jou geleverde) gegevens voor onze planning en facturatie.

 

We verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens die soms nodig zijn om een factuur te sturen zoals een btw-nummer of kvk-nummer

 

Wij verwerken je gegevens met de volgende doelen:

 • Het versturen van facturen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het voldoen aan onze plichten jegens de Belastingdienst

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • De gegevens die we gebruiken voor de factuur, moeten we zeven jaar bewaren. Dit zijn we wettelijk verplicht aan de Belastingdienst.

 

Waar bewaren we je gegevens

 • We bewaren je gegevens op een beveiligde server. Voor de boekhouding delen we je gegevens met ons administratie- en accountancykantoor. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Theaterhuis de Berenkuil blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Wij delen je gegevens nooit met derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theaterhuis de Berenkuil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor werken we samen met een automatiseringsbedrijf, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deberenkuil.nl of kom even bij ons langs.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering altijd bij ons indienen.