Theaterhuis de Berenkuil is een levendig cultureel verzamelpand aan de Biltstraat in Utrecht. De Stichting Theaterhuis de Berenkuil beheert en exploiteert het pand (eigendom van de gemeente Utrecht) voor de culturele sector. Het pand omvat drie grote studio’s en een theaterzaal voor dans, zang, theater en muziek.  De activiteiten die er plaats vinden zijn repetities, cursussen, bijeenkomsten en voorstellingen. Op de bovenste verdiepingen houden tevens zes culturele organisaties kantoor.

Het huis wordt gerund door vier beheerders en een zakelijk leider, bijgestaan door een klein team van vrijwilligers. Stichting Theaterhuis de Berenkuil zoekt:

Bestuursleden

Onbezoldigde functie voor 4 tot 6 vergaderingen per jaar

Het bestuur

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de zakelijk leider. Het bestuur heeft gemiddeld vijf keer per jaar overleg met de zakelijk leider.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de zakelijk coördinator kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Brede vertegenwoordiging van expertises is gewenst, zodat specifieke portefeuilles goed kunnen worden verdeeld. Idealiter streven wij ernaar de volgende expertises in het bestuur te borgen:

 • zakelijk en financieel management
 • personeelsbeleid
 • vastgoedbeheer
 • diversiteit en inclusie
 • juridische zaken
 • marketing en publiciteit
 • bestuurlijk en politiek netwerk (landelijke fondsen, etc.)
 • podiumkunsten

 

Algemeen profiel bestuursleden

Van bestuursleden van de Berenkuil wordt het volgende gevraagd:

 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie en is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de Stichting en heeft affiniteit met de culturele sector;
 • is bereid eigen netwerk in te zetten t.b.v. de Stichting;

 

De vacatures

Wij zoeken een nieuwe voorzitter en penningmeester die bereid zijn tijd en expertise in te zetten voor de culturele sector in Utrecht. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden de volgende aanvullende functie-eisen.

      De voorzitter:

 • Bereidt en zit vergaderingen voor;
 • Monitort de uitvoering van de besluiten;
 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Ziet toe op toepassing van de Fair Practice Code, Good Governance Code en Code Diversiteit en Inclusie

      De penningmeester:

 • Draagt zorg voor een correcte, zorgvuldige en complete financiële huishouding en is medeverantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering;
 • Controleert en accordeert de financiële stukken die voor bespreking en besluitvorming in het bestuur op de agenda staan;
 • Adviseert het bestuur op financiële zaken waaronder: jaarwerk, begrotingen,
  uitgaven, aanpassingen, externe financiële mogelijkheden, risico’s en personele uitgaven;
 • Heeft regelmatig overleg met de zakelijk leider en adviseert gevraagd en ongevraagd;
 • Ziet toe op de uitvoering van – in het bestuur genomen – financiële besluiten;
 • Raadpleegt (in afstemming met de zakelijk leider), incidenteel en op specifieke punten, het administratiekantoor en/of andere financiële experts.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Marten Haker, voorzitter, via mhaker@xs4all.nl of 0031621228748.

Reageren
Wij ontvangen uw cv en motivatiebrief graag per e-mail via nienke@deberenkuil.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuurslid’